+373 /22/ 508 349

Конструктор окон

Воспользуйтесь нашим конструктором, который поможет реализовать Ваши дизайнерские способности, создайте сами Ваши окна…

Начать!

Despre producere

Ferestrele «Doleta» — un stil de via??!

Produc?torul ferestrelor din lemn ?i lemn placat cu aluminiu, a fa?adelor, gr?dinilor de iarn? ?i u?ilor de exterior, SA ”Doleta” din Lituania este una din cele mai moderne companii produc?toare  de ferestre, nu numai în Lituania, dar ?i în Europa. De mai mult de 15 de ani livreaz? produsele sale în Anglia, Irlanda, Germania, Austria, Rusia, Kazahstan, Spania, Norvegia, Danemarca, Ucraina, precum ?i în Israel, Statele Unite, ?i, bineîn?eles, în Lituania. Avînd utilaje avansate automatizate, speciali?ti de înalt? calificare, gam? larg? ?i flexibilitatea de a oferi solutii personalizate, "Doleta", a cî?tigat respectul arhitectilor din diferite ??ri, ale c?ror idei creative determin? o cerere de produse personalizate ?i solu?ii inovatoare pe pia??. Compania export? mai mult de trei sferturi din produsele sale. În 2005, pre?edintele Republicii Lituania Dl V. Adamkus, a atribuit firmei “Doleta” titlul de cel mai bun exportator al ??rii.

SA "Doleta" este renumit? pentru designul unic, produse de calitate, str?duindu-se s? realizele proiecte aparent nerealizabile. Important? este calitatea, nu cantitatea. Calitatea înseamn? nu numai un set de caracteristici pozitive a produsului, ci ?i calitatea serviciilor, garan?ia ?i serviciul post-garan?ie, calitatea rela?iilor cu clientul. La companie este implementat un sistem de management al calit??ii ISO 9001 ?i sistemul de protec?ie a mediului SO 14001.

La sfâr?itul anului 2007, a început s? func?ioneze o instala?ie noua cu cea mai modern? linie de profilare, proiectat?  special pentru compania "Doleta" de  firma german? WEINIG,  linia de g?urit ?i frezat STEGHERR cu instrumente ale firmei elve?iene Oertli, precum ?i o linie complet automatizat? si robotizat? de vopsit a firmei germane KRAUTZBERGER. Aceast? fabric? poate produce peste 150 de ferestre pe schimb. ?i nu numai de tip universal “european”, dar si de tip ”scandinav-englez " cu deschidere spre exterior.

Compania, care are 20.000 mp de spa?iu de produc?ie ?i 120 de angaja?i, poate produce  10.000 mp de ferestre timp de o luna.

Ferestrele sunt fabricate doar la comand?, scopul fiind nu doar de a face o ferestr? dar ?i de a realiza în perfec?iune o idee arhitectural? concreta.. SA "Doleta" nu caut? c?i u?oare - cel mai important este ca produsul s? satisfac? întru totul cerin?ele clien?ilor.

Ferestrele  “Doleta” sunt fabricate conform sistemului IV 78. În locul profilului cu grosimea de 68 mm pentru toc si cercevea este utilizat profil cu 10 mm  mai gros m?rind astfel parametrii de termoizolare, dar ?i rezisten?a ?i rigiditatea, mai ales cînd merge vorba despre o fereastr? de m?rimi mari. În astfel de profil poate fi montat un pachet din sticl? cu grosimea de la 24 la 52 mm, atunci când este necesar de a îndeplini cerin?e speciale de termoizolare, fonoizolare ?i securitate.

Pentru a reduce cheltuielile de exploatare ?i a prelungi termenul de utilizare a ferestrelor, SA "Doleta", a introdus pentru prima dat? în Lituania în producere dou? sisteme de placare cu aluminiu la exterior a ferestrelor: HolzPlus ?i ALU 5000. Utilizînd un sistem corespunz?tor de aluminiu  “încalzit” s-a ob?inut coeficientul de termoconductibilitate Uw = 0, 8 W/m2 K, necesar  ferestrelor  pentru case "pasive" (f?r? surse active de energie termic?).

Fabricarea produselor de înalta calitate la SA "Doleta" este realizat? datorit? selec?iei atente a furnizorilor de accesorii ?i materiale: grinzile de pin, molid, larice, stejar, meranti, eucalipt, furnizate de firma german? MUNCHINGER, feroneria firmei germane GU, profilele de aluminiu a companiei austriece ALTONOVA, etan?are Deventer, sticl? Guardian. La fel trebuie men?ionat furnizorul materialelor pentru protec?ia lemnului ?i a vopselelor – compania german? Sikkens.

Ferestrelor vopsite în cabinele de vopsire a firmei KRAUTZBERGER conform tehnologiei cu 3 straturi li se ofer? o garan?ie de 10 ani. Inainte de vopsire  rama ferestrei din lemn se impregneaz?, se usuca ?i se slefuieste în camera de impregnare automatizata CEFLA, unele detalii sunt introduse  de dou? ori pentru  a asigura protectia mai buna a lemnului mai ales în locurile de conexiune, dar ?i pentru a ob?ine o calitate mai buna a stratului de vopsea.

În noiembrie 2003, la SA "Doleta" a activat un consultant din partea Serviciului German de Exper?i Seniori (Senior Experten Service, SES), SES – exper?i în diferite domenii de vîrst? înaintat?, care ofer? servicii de consultan?? pe baz? de voluntariat. În raportul s?u final, expertul Egon Weigelt a scris: compania garanteaz? calitate înalta ?i precizie, produce ferestre atît cu forme obi?nuite, cît ?i  adaptate  individual, u?i, fa?ade de sticl? ?i gradini de iarn?. Utilizeaz? lemn de înalt? calitate, accesorii produse de firme cunoscute, precum ?i vopsele ecologice. Utilizarea la fabricarea ferestrelor a profilului de tip IV, 78 stabile?te valoarea lor practic?.
Datorit? echipamentelor moderne ?i a angaja?ilor cu calificare înalta a fost g?sit un echilibru excelent între pre? ?i calitate.
      
"Suspicios de bune" – a spus despre ferestre un client recunosc?tor. Nimic suspect, avînd în vedere ca tot ce s-a men?ionat mai sus. Nu în zadar ferestrele "Doleta" au fost instalate la Resedin?ele presedin?ilor Republicii Lituania ?i Kazahstan, ?i în perioada 2000-2006, în fiecare an au fost  marcate cu  Diploma “Produsul Anului”.
       
"Doleta" nu ofer? doar o fereastr?, ci un  stil de via??, cu ferestrele ”Doleta”.