+373 /22/ 508 349

Конструктор окон

Воспользуйтесь нашим конструктором, который поможет реализовать Ваши дизайнерские способности, создайте сами Ваши окна…

Начать!

În detalii despre ferestre

ZAODOLETA (UAB DOLETA)
Produc?tor a ferestrelor din lemn, din lemn cu aluminiu, a u?ilor de balcon, a glafurilor pentru ferestre, u?ilor de interior si exterior, a fa?adelor din lemn ?i sticla, a gradinilor de iarna.

Întreprinderea ”Doleta”a fost fondat? în anul 1992. La început a fost o mic? fabric? de produc?ie a ferestrelor ?i u?ilor de balcon din lemn la standard european. Ini?ial a fost luat? decizia de a produce ferestre de tip IV 78, în ciuda faptului c? multe firme au început s? produc? ferestre de tip IV 68, care se fabricau în toat? Europa. Prin denumirea de ferestr? din lemn de înalta calitate se subîntelege fereastra care corespunde cerin?elor normelor europene DIN (EN). Marcajul IV înseamna fereastra sticluita cu geamuri termoizolante. Cifra 78 marcheaz? grosimea tocului sau a cercevelii.

Acum devine clar de ce am produs de la bun început ferestre de tip IV 78. Statistica de observa?ii pe termen lung a climei în Europa de Vest ?i Statele Baltice arat? c? clima noastr? este mult mai sever? decât, de exemplu, în Germania, din cauza aceasta în zona noastr? climateric? ferestrele de tip IV 68, populare în Europa de Vest,  nu sunt potrivite pentru a asigura protec?ia termic? corespunz?toare. Corectitudinea alegerii noastre a fost confirmat? de practic? – dezvoltatrea intens? ?i cerin?ele m?rite in ce prive?te  termoizolarea în domeniul construc?iilor necesit? ?i ferestre cu caracteristici adecvate. Aceste cerin?e sunt respectate în întregime de ferestrele noastre - profilul mai gros ne permite s? mont?m pachet de sticl? de diferite tipuri cu grosimea de pîn? la 45 mm!

TOATE FERESTRELE DIN LEMN CALITATIVE SE ASEAM?N? ÎNTRE ELE, IAR TOATE CELE NECALITATIVE – URÎTE ÎN FELUL S?U.

Ferestrele calitative (spunem - normale) din lemn se fac numai din lemn stratificat cvadriplu.

Motive:
   1. Este practic imposibil s? g?se?ti buc??i din lemn masiv de dimensiunile necesare ?i f?r? defecte sau neajunsuri. La profilele din lemn stratificat nu se permit nici un fel de defecte sau neajunsuri.
   2. Umiditatea lemnului ar trebui s? fie în limita de 12 + / - 2%. Uscarea lemnului masiv în a?a m?sur? este dificil? ?i costisitoare.
   3. Chiar ?i lemnul uscat conform tuturor cerin?elor, în usc?torii moderne, r?mîne "viu", adic?, sub influen?a factorilor atmosferici, lemnul masiv î?i poate modifica forma. Utilizarea tehnologiei moderne de stratificare (încleiere) a lemnului, d? posibilitatea de a ob?ine un produs de calitate superioar? cu caracteristici excelente. Lemnul stratificat practic nu se deformeaz?, pentru c? lea?urile se taie radial sau semiradial ?i la lipire ele se aleg respectiv. Pentru lipire se folose?te clei de cea mai înalt? calitate, care este certificat de Institutul de Tehnologie a ferestrelor Rozengaym (ift. Rosenheim). La încleierea longitudinala a lamelelor, se taie absolut toate defectele ?i neajunsurile lemnului, adic? profilul ob?inut nu are nici un defect. Rezisten?a acestor profile este mult mai mare decît a celor din lemn masiv.Producerea lemnului stratificat este un proces complex care necesit? mult? experien??, cuno?tin?e, materiale bune ?i echipamente de înalt? calitate. Prin urmare, furnizorii de lemn pentru compania noastr? sunt produc?torii care au certificate IFT Rosenheim pentru produsele lor, ceea ce pentru noi înseamn? încrederea absolut? în calitatea materiilor prime achizi?ionate.

Pentru producerea ferestrelor, care sunt acoperite cu o vopsea opac?, este folosit doar profilul la care toate straturile sînt lipite longitudinal. Pentru ferestrele care sunt acoperite cu lac transparent, sunt utilizate doar profilele f?r? nici un defect, f?r? noduri ?i f?r? imbin?ri.
 
1. Tipurile de lemn utilizate pentru ferestre:
- Pin (noi utiliz?m doar profile din lamele de pin din regiunile de nord - este mult mai solid ?i de o calitate mai înalt? decât cel din regiunile europene)
- molid
- larice
- stejar
- meranti, etc

Calitatea cherestelii primite este verificat? regulat. Controlul se desf??oar? în conformitate cu normele DIN EN 204 D4, precum ?i respectînd instruc?iunile Institutului ift.Rosenheim (cheresteaua este ?inut? în ap? rece, apoi în ap? cald? din nou în rece, dup? aceasta se usuc? timp de câteva zile în condi?ii normale, apoi cu solutie special? sînt verificate conexiunile dintre lamele.

2. Condi?iile de prelucrare a lemnului.

Lamelele de lemn în procesul de prelucrare mecanic? sunt înc? nevopsite, de aceea este important ca în timpul depozit?rii ?i în timpul prelucr?rii, acestea s? nu-?i schimbe parametrii s?i, în special umiditatea. Pentru aceasta, mai ales în timpul iernii, microclima în spa?iile de producere ar trebui s? r?mân? neschimbat?, ?i anume temperatura - 18-20 ° C, umiditatea relativ? - aprox. 55%. Aceste cerin?e sunt asigurate de sisteme complet automatizate de umidificare a aerului ?i de men?inere a temperaturii necesare pentru a exclude influen?a factorilor d?un?tori asupra calit??ii produsului.

3. Proiectarea ferestrelor

Dup? ce a fost m?surat cadrul pentru fereastr?, începe proiectarea. Proiectarea este un proces foarte important ?i de lung? durat?, din acest motiv este folosit un program pentru calculator al firmei germane bine cunoscute KLAES. Utilizând acest program, comanda de orice dimensiune poate fi procesat? rapid, ?i cel mai important - cu precizie. Programul calculeaz? automat num?rul necesar de profile, selecteaz? garniturile necesare, feroneria - adic? dup? introducerea datelor, ofer? documenta?ia complet? pentru producere, indicînd toate materialele ?i accesoriile necesare. Datele privind întregul proiect sunt copiate pe disc ?i transferate la calculatorul ma?inii principale - centrul unghiular, care prelucreaz? profilul stratificat.

4. Utilaj tehnologic

Pentru a ob?ine precizie ?i calitate înalt? e nevoie ?i de echipament ?i utilaje de înalt? calitate. Compania “Doleta” este echipat? cu utilaj de la cele mai vestite firme din Italia ?i Germania (GUBISCH, WADKIN, Hess, KRAUTZBERGER, WEINIG, CEFLA, STEGHERR, SCM, etc.) Centrul de prelucrare CNC poate face ferestre de cele mai neobi?nuite forme, ceea ce pentru al?ii este ceva foarte complicat - pentru noi este standard. Acesta este credo nostru!

5. Impregnarea, prelucrarea cu grund ?i vopsea

Prelucrarea deosebit? a lemnului ?i finisarea acestuia este esen?ial? pentru a prelungi durata de exploatare a ferestrelor din lemn ?i a altor produse din lemn. Pân? nu demult, prelucrarea ferestrelor din lemn a fost un subiect destul de dureros, pentru c? producatorii ferestrelor de plastic vorbeau mereu despre neajunsul ferestrelor din lemn – necesitatea de a fi vopsite periodic!

Dezvoltarea rapid? a industriei chimice ?i a vopselelor a dat rezultate foarte bune în acest domeniu: lacurile ?i vopselele produse ast?zi sunt atît de calitative, încît produc?torul ofer? garan?ie pentru lacuri ?i vopsele 5 ani! Acest lucru înseamn? c?, în aceast? perioad? fereastra trebuie doar cur??ita ?i îngrijit? cosmetic. Trebuie remarcat faptul c? ferestrele din plastic, de asemenea necesit? îngrijire. Pentru finisare se folosesc materiale de finisaj moderne produse de conoscuta firm? german?  SIKKENS. Toate materialele folosite (impregnant, grunduri, vopsele) sunt acrilice, adic? pe baza de apa. Acestea snt produse de foarte inalta calitate si ecologice, corespund celor mai inalte cerinte conform normelor DIN. Utilizarea grundurilor si vopselelor pe baza de apa permite obtinera stratului uscat cu gosimea de 100-120 microni. În plus, aceste vopsele sint elastice, astfel încât acestea compenseaza proprietatea lemnului de a-si modifica forma si vopseaua nu se fisureaza. O alt? caracteristic? importanta si util? a acestor vopsele (lacuri) este ca ele permit umiditatii din lemn sa iasa in afara (din interior), dar nu permit patrunderea umiditatii din exterior. Pentru finisare firma Doleta a instalat o linie modern? automatizat? a companiei germane KRAUTZBERGER pentru vopsirea ferestrelelor.

Impregnarea ?i prelucrarea cu grund:

Aceast? opera?iune se efectueaz? într-o cabin? special? prin metoda de pulverizare, folosind grunduri care con?in antiseptici. Prin acest? opera?ie lemnul, în primul rând, este protejat de ciuperci distructive, mucegai, în al doilea - grundul, având în componen?a sa impregnant ?i particule mici de r??in? ?i ulei de in penetreaz? porii lemnului ?i îl protejeaz? împotriva p?trunderii umiditatii în lemn.
Foarte important: datorit? procesului tehnic ?i tehnologic grundul p?trunde în  porii lemnului pîna la 2-3 mm (în adâncime). Acest indice înalt este ob?inut în urma procesului suplimentar de ?lefuire a elementelor ferestrei la o masin? special? de ?lefuit. Este scos "u?or" stratul de la suprafa?a lemnului, a c?rui pori sînt “bloca?i” în urma opera?iilor de frezare si grundul nu ar fi putut s? p?trund? în lemn. ?lefuirea rezolv? aceast? problem?!
Vopsirea intermediar?: dup? ce fereastra a fost prelucrata cu grund, ea se usuc? într-un tunel special ?i se prelucreaz? cu un strat intermediar de lac. Scopul acestei opera?iuni este m?rirea grosimii stratului de protec?ie, nivelarea suprafetei. Dup? vopsire ?i uscare este efectuat? o ?lefuire manual? u?oar? (pentru a înl?tura fibrele de lemn ridicate ?i a preg?ti lemnul pentru vopsirea final?).

Foarte important: ob?inerea stratului izolator, garanteaz? c? în urma ?lefuirii grundul nu va  fi deteriorat!

Vopsirea intermediar? este, de asemenea, realizat? prin metoda de pulverizare automat? (în cabina de pulverizare). Aceast? metod? are mai multe avantaje în compara?ie, de exemplu cu cufundarea. Principalul avantaj: pulverizarea automata se face în cabina special?, lacul este furnizat  prin pulverizatoare în cantitate mare ?i cu presiune slab?, ceea ce asigur? acoperirea deplin? si calitativ? a întegii suprafe?e.

Vopsirea:
Func?iile de baz? a stratului de vopsea : de a da aspect finisat ferestrelor, de a ob?ine o protec?ie deosebit? a lemnului fa?? de factorii atmosferici. Stratul final al suprafe?ei trebuie s? fie uniform, elastic, flexibil ?i, în acela?i timp sa aib? proprie?ati de protec?ie împotriva umezelii. În afar? de aceasta, vopsirea final? a ferestrei îi confer? valoarea care este apreciat? nemijlocit de c?tre cump?r?tor. Trebuie remarcat faptul c? gre?elile f?cute în cadrul opera?iunilor anterioare au un impact direct asupra calit??ii stratului de finisare.

Vopsirea se face cu pulverizatoare de tip ,,AIRCOAT,, (vopseaua se pulverizeaz? din pistol cu presiune înalta, iar aerul comprimat face în jurul jetului de vopsea un fel de înveli?). Dup? uscarea final? grosimea stratului de vopsea uscat? e de  pîna la 120 microni. La alegerea clien?ilor oferim o gam? mare de lacuri, orice culoare din paleta RAL pentru vopselele f?r? luciu, sau dou? culori combinate. Toate lacurile ?i vopselele utilizate de noi garanteaz? protec?ia totala a lemnului împotriva razelor ultraviolete, factor important  pentru protec?ia lemnului.

Caracteristicile de baz? a vopselelor folosite de noi:

   1. Impregnarea ?i prelucrarea cu grund asigur? protec?ia împotriva ciupercilor, mucegaiului ?i cariilor conform DIN 68800.
   2. Coeficientul de rezisten?? R pentru sistemul nostru de colorare cu vopsele SIKKENS, în urma verificarilor în conformitate cu EN 927, a fost determinat la valoarea maxim? - R = 10. Aceast? estimare este ob?inut? în urma diferitor test?ri. Testul principal ?i cel mai important - este protec?ia lemnul împotriva mucegaiului, ciupercilor, precum ?i propriet??ile de protec?ie împotriva umezelii. De asemenea, au fost efectuate teste pentru elasticitatea vopselii, pentru rezisten??, protec?ie împotriva razelor UV ?i, în sfâr?it, longevitatea acestor propriet??i.
   3. Au fost efectuate test?ri privind coeficientul de absorb?ie a umezelii de c?tre profilele vopsite cu grunduri si vopsele SIKKENS. Aceste probe au dat rezultate pozitive: fiind ?inute în ap? timp de 7 zile, absorb?ia apei a fost de 2.5%!
   4. Elasticitatea ?i rezisten?a  stratului de vopsea la temperaturi foarte sc?zute în timpul iernii, la fluctua?ii mari de temperatur? (iarna-vara), rezisten?a la  deformarea lemnului, rezisten?a la umezeal?, longevitatea proprieta?ilor de rezisten?? la ap? ?i un aspect bun pentru timp îndelungat.

6. Asamblarea, sticluirea ?i etan?area.

Dup? un control de calitate final a vopselii, ramele sunt primite la linia de asamblare ?i sticluire. Aici ferestelor li se asambleaz? treptat accesoriile, se monteaz? feroneria ?i pachetul de sticl?, se aplic? atent silicon special (una dintre cele mai importante opera?iuni). Utilizarea instrumentelor speciale, a meselor ?i standurilor de asamblare-montare exclude influen?a factorilor subiectivi care au un impact direct construc?iei ?i calit??ii ferestrei.

Unul dintre cele mai importante elemente ale ferestrei – termopanul izolator. De la termoconductibilitatea sa depind în mare m?sur? caracteristicile termice a ferestrei. Pachetul de sticl? const? din 2 sau mai multe sticle ?i o ram? de distan?are cu desecant. Spa?iul dintre geamuri, în func?ie de scopul s?u principal (de exemplu, fonoizolare, sau, mai important, termoizolare) este umplut cu aer sau gaz inert, de exemplu. argon. Furnizori de sticl? pentru noi sunt mari produc?tori, dotati cu echipament modern. Termopanele sunt fabricate numai la comand?, adic? numai dup? ce clientul alege tipul de sticl? necesar. Geamurile sunt realizate numai din sticl? fabricat? conform tehnologiei FLOAT, ?i anume suprafa?a  sticlei este ?lefuit? ?i perfect neted?, exclude denaturarea ?i nu are absolut nici un defect. Toate sticlele (simple transparente, speciale - termiozolante, reflectorizante, triplex, tonate, cu protec?ie solar?, decorative, etc) sunt achizi?ionate de la cei mai mari producatori de sticl?: Interpane, Saint Gobain, Guardian, Pilkington, AGC.

Grosimea profilului de 78 mm ne permite s? mont?m pachetul termopan cu grosimea de pîna la 40 mm. Folosind o combina?ie de termopan dublu cu geam termiozolant, de exemplu, termopanul 4Low-E-14Ar-4-14Ar-4Low-E ob?inem coeficientul de termoconductibilitate kV = 0,6 W/m2 K. Coeficientul de termoconductibilitate kV - este unitatea fizic? principal? care determin? pierderile de c?ldur? prin orice element a cl?dirii.
Coeficientul kV indic? unitatea de masur? a c?ldurii (în Joule / sec. = Watts), care trece prin orice element a cl?dirii, cu suprafa?a de 1M2, în cazul în care diferen?a de temperatur? între laturile interioare ?i exterioare este de 1 grad Kelvin. Cu cît e mai mic acest coefficient, cu atît mai bun? este termoizolarea.

Standardele de m?surare a coeficientului kV pentru termopane sînt stipulate de normele EN673. Pachetul de sticla se instaleaz? în ram? pe ni?te calapoade speciale, nu direct pe lemn ci pe o garnitur? de atenuare, se fixeaz? cu Stapic pe din?untru împreun? cu garnitura ?i se ermetizeaz? cu silicon special produs de firma SOUDAL din ambele p?r?i. Toate aceste lucr?ri sînt efectuate la fabric?.
Toate ferestrele firmei Doleta sunt dotate cu feronerie germana GU (Gretsch Unitas) cu deschidere batant?, oscilobatant? sau culisant? (inclusiv regimul de microventilare). Mînerele pot fi alese dupa placul clientului. Conexiunea dintre toc ?i cercevea este etan?at? ?i ermetizat? cu garnitur? dubl? produs? de firma german? Schlegel. Aceste garnituri au calit??i deosebite de termoizolare.
Pentru evacuarea apei ferestrele sunt dotate cu l?crimare cu pant? de 15 ° ?i margini rotunjite. În partea de jos a cadrului ferestrei este instalat un profil de drenaj din aluminiu. Un profil similar (cu sec?iune mai mica) este instalat, de asemenea, în partea de jos a cercevelii. Apa este evacuat? afar? prin orificiile de drenaj.

Evacuarea condensului din spa?iul dintre sticl? ?i profilul de lemn (sau cadru) este realizat? prin intermediul canalelor de-a lungul termopanului, a orificiilor de ventilare plasate la col?uri.

FERESTRELE DIN LEMN CU ALUMINIU – CELE MAI BUNE ÎN INDUSTRIA FERESTRELOR.

Placarea la exterior cu aluminiu este metoda ideala pentru a proteja lemnul de factorii externi, pentru a prelungi durata de via?? a ferestrei din lemn. Este redus? la minim necesitatea de îngrijire, ?i este men?inuta frumuse?ea natural? a lemnului din interior. Deoarece lemnul necesit? îngrijire si vopsire periodic?, placarea feresrelor cu aluminiu devine pur si simplu necesar?, mai ales cînd este vorba despre construc?ii complicate ?i accesul la ferestre este dificil.

Conform evalu?rilor f?cute de exper?i germani, ferestrele din lemn cu aluminiu sunt cele mai bune din ce a fost inventat pîna acum în industria ferestrelor.

Avantajele oferite de feresrele din lemn placate cu aluminiu sunt evidente:

   1. Lemnul este protejat timp îndelungat de factorii meteorologici nefavorabili evitînd putrezirea.   2. Distan?area profilului de aluminiu de la elementele din lemn ale ferestrei contribuie la evaporarea rapid? a apei de sub protec?ia de aluminiu în urma ploilor toren?iale. Pl?cile de aluminiu sunt distan?ate de la profilul de lemn cu ajutorul unor clipuri din plastic. Conexiunea dintre aluminiu ?i sticl? este etan?at? cu silicon (la sistemul HOLZPLUS), ?i cu garnitur? (la sistemul ALUVOGT).
   3. Profilul intern de drenaj asigur? evacuarea rapid? a apei.
   4. Profilul din aluminiu poate avea orice culoare din paleta RAL sau culoarea metalic.
   5. Ferestrele nu necesit? îngrijire special?, precum ?i vopsire periodic? la exterior, care este totu?i inevitabil? pentru ferestre din lemn.
   6. Ferestrele din lemn cu aluminiu produse de noi au grosimea constructiv? de 87 mm, indici de izolare termic? inegalabili (ferestrele noastre sunt exploatate în regiuni cu condi?ii climaterice cu temperatura medie de -400 C).

Firma Doleta produce ferestre din lemn placate cu aluminiu de 2 tipuri:

   1. Placi din aluminiu de tip HOLZPLUS.
   2. Sistem combinat lemn-aluminiu ALUVOGT 5000.

Comparativ cu sistemul clasic HOLZPLUS, sistemul ALUVOGT are particularit??ile sale deosebite:

   1. Profilele din aluminiu pentru toc ?i cadru sunt pe un singur plan
   2. Termopanele ferestrelor care se deschid si a vitrinelor sunt pe acela?i plan
   3. Pachetul din sticla poate avea grosimea de pîna la 52 mm (4Low-E-20-4-20-4Low-E) – adic? propriet??ile de termoizolare sunt mult mai mari.
   4. 3 garnituri de etan?are.
   5. Ferestrele ?i vitrinele care se deschid sunt construite fara stope.
   6. Pachetul de sticl? este etan?at cu garnituri, nu cu silicon.
   7. Grosimea construc?iei e de 106 mm.

Toate materialele utilizate la producerea ferestrelor (cheresteaua, accesoriile, lacurile ?i vopselele, feroneria, garniturile etc.)  sunt certificate de c?tre institu?iile respective. Lemnul stratificat este certificat de Institutul de Tehnologie a ferestrelor  Rozengaym (ift. Rosenheim).