+373 /22/ 508 349

Конструктор окон

Воспользуйтесь нашим конструктором, который поможет реализовать Ваши дизайнерские способности, создайте сами Ваши окна…

Начать!

Descrierea procesului de lucru

Facem cuno?tin??. Noi studiem proiectul, D-str? ne studia?i pe noi ?i posibilit??ile noastre.

Facem un calcul prealabil conform schi?elor oferite, conform dolean?elor D-str? ?i a op?iunilor dorite.

D-str? cunoa?te?i pre?urile, noi vedem volumul de lucru. La aceast? etap? D-str? decide?i dac? lucra?i sau nu cu noi.

Mergem la obiect pentru a m?sura cadrele reale pentru ferestre ?i pentru a discuta cu persoana responsabil? momentele tehice (nivelul  podelelor, finisarea interiorului ?i exteriorului, al?i factori care ar putea influen?a m?rimile ferestrei sau metoda de instalare).

Avînd toat? informa?ia necesar?, verific?m costul ferestrelor ?i calcul?m costul luc?rilor de montare.

Ne întîlnim cu D-str? pentru a concretiza configura?ia final? a ferestrelor, costul ?i termenii de îndeplinire a lucr?rilor.

Semn?m contractul, începem procesul de producere a ferestrelor, primim schi?ele de la fabric?, le verific?m încaâ? o dat? la obiect ?i le aprob?m.

La finele termenului fixat livr?m  ?i instal?m ferestrele.

Ne întîlnim cu D-str? la obiect pentru a preda lucr?rile.

Cînd lucr?rile de finisare sunt gata, regl?m definitv feroneria, preg?tim ferestrele pentru exploatare, ?i v? introducem în baza de date.
 
 
Pentru a începe lucr?rile D-str? trebuie:
 
Mai jos sunt enumerate actele care ar trebui (nu obligatoriu) s? ni le pune?i la dispozi?ie pîn? a începe lucr?rile, pentru a crea confort în casa D-str?.
 
    1) Schitele proiectului:
       - planurile (cu explicarea înc?perilor)
       - fa?adele
       - prioectele cadrelor pentru ferestre (schi?ele ferestrelor cu dimensiuni ?i cu tipurile de deschidere)
 
    2) Telefoanele de contact a clientului sau a persoanei împuternicite, a dirigintelui de ?antier, a arhitectului pentru a coordona particularita?ile tehnice ?i de autor a proiectului.

Nota: toate actele enumerate mai sus pot fi prezentate la început, dar pot fi oferite ?i pe parcursul negocierilor privind proiectul.


Noi sintem cei care va pot da raspunsuri la toate intrebarile legate de sticluirea locuintei D-stra. Va vom da si sfaturi utile. Vom pregati tot ce e necesar. Si, in sfirsit, vom avea grija ca ferestra montata in casa D-stra sa va bucure multi ani inainte.

“Arhetipo Grup” SRL este reprezentandul ofocial si exclusive in Moldova a firmei “Doleta” -  producator de ferestre din lemn si lemn cu aluminiu, fatade, gradini de iarna.
Ferestrele noastre, reesind din exclusivitatea lor, sint destinate pentru cumparatori cu venituri mari (ridicate).