+373 /22/ 508 349

Constructor

Utilizînd constructorul nostru v? pute?i realiza aptitudinile de designer, va pute?i crea singuri ferestrele.
1. A?tepta?i cînd se încarc? constructorul 100%.
2. Pentru a schimba vederea din fereastr? (din?untru, din afar?), utiliza?i butonul din col?ul din dreapta sus a constructorului.
3. Pute?i tip?ri lucrarea D-str? utilizînd butonul „Tipar” din stînga sus a constructorului.